Bộ lưu điện Santak

Bộ lưu điện Santak

980.000
Sản phẩm Giá VND
Bộ lưu điện Santak TG500
Công suất 500VA/300W. Lưu tối đa 100% tải khoảng 6 phút.
Bảo hành 36 tháng
980,000
Bộ lưu điện Santak TG1000
Công suất 1000VA/600W. Lưu tối đa 100% tải khoảng 6 phút.
Bảo hành 36 tháng
2,380,000
Bộ lưu điện Santak Blazer 2000-PRO
Công suất 2000VA/1200W. Lưu tối đa 100% tải khoảng 5 phút.
Bảo hành 36 tháng
5,350,000
Bộ lưu điện Santak C1K LCD Online
Công suất 1000VA/900W. Lưu tối đa 100% tải khoảng 3,5 phút.
Bảo hành 36 tháng
8,450,000
Bộ lưu điện UPS Santak C2K LCD Online
Công suất 2000VA/1800W. Lưu tối đa 100% tải khoảng 3,5 phút.
Bảo hành 36 tháng
16,850,000

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại