Oracle Database

Oracle Database

308.000.000
Phần mềm Giá VND
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 835,000,000
Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual (Tối thiểu 25 users/ 1 Processor ) 16,700,000
Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual 308,000,000
Oracle database Standard Edition 2 - Named User Plus Perpetual (Tối thiểu 10 users/ 1 Server) 6,500,000
Real Application Clusters - Processor Perpetual 405,000,000
Real Application Clusters - Named User Plus Perpetual 8,500,000
Active Data Guard - Processor Perpetual 205,000,000
Active Data Guard - Named User Plus Perpetual 4,500,000

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại