BẢNG GIÁ MÁY PHOTOCOPY FUJI XEROX CAO CẤP

Nhà sản xuất: Fuji Xerox

Mã sản phẩm: PHOTOCOPY FUJI XEROX CAO CẤP

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 61.950.000đ
Giá chưa có VAT: 61.950.000đ
Số lượng:

BẢNG GIÁ MÁY PHOTOCOPY FUJI XEROX >> Gửi email: toan@ktavietnam.vn để được báo giá tốt hơn ! 

Tên sản phẩm   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 3065DD   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 3065DD-CP
Mã sản phẩm   3065DD   3065DDCP
Chức năng   Copy + In mạng + Scan màu   Copy + In mạng + Scan màu
Khổ giấy tối đa   Khổ A3   Khổ A3
In 2 mặt   Gắn thêm   Tích hợp sẵn
Chia bộ bản in   Tích hợp sẵn   Tích hợp sẵn
Bộ nạp và đảo bản gốc   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
In từ máy tính   Tùy chọn / Gắn thêm   Kèm theo / tích hợp sẵn
Scan ảnh vào máy tính   Tùy chọn / Gắn thêm   Tùy chọn / Gắn thêm
Gửi và nhận fax   Tùy chọn / Gắn thêm   Tùy chọn / Gắn thêm
Độ phân giải   600 x 600 dpi   600 x 600 dpi
Bộ nhớ   1 GB   1 GB
Ổ cứng   40 GB   40 GB
Tốc độ in   35 trang / phút   35 trang / phút
Cổng kết nối   USB 2.0   USB 2.0
Khay giấy tích hợp   2 khay 500 tờ   2 khay 500 tờ
Điện áp sử dụng   220v/50hz/1pha   220v/50hz/1pha
Công suất tiêu thụ   1920   1920
Kích thước   596 x 640 x 1,114.5mm   596 x 640 x 1,114.5mm
Trong lượng   65 kg   65 kg
Bảo hành   12 tháng   12 tháng
Xuất xứ   Trung Quốc   Trung Quốc
Giá trước VAT   61,950,000   65,100,000
         
Tên sản phẩm   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 3060DD-CF   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 3065DD-CF
Mã sản phẩm   3060DDCF   3065DDCF
Chức năng   Copy + In mạng + Scan màu   Copy + In mạng + Scan màu
Khổ giấy tối đa   Khổ A3   Khổ A3
In 2 mặt   Gắn thêm   Gắn thêm
Chia bộ bản in   Tích hợp sẵn   Tích hợp sẵn
Bộ nạp và đảo bản gốc   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
In từ máy tính   Tùy chọn / Gắn thêm   Tùy chọn / Gắn thêm
Scan ảnh vào máy tính   Tùy chọn / Gắn thêm   Tùy chọn / Gắn thêm
Gửi và nhận fax   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
Độ phân giải   600 x 600 dpi   600 x 600 dpi
Bộ nhớ   1 GB   1 GB
Ổ cứng   40 GB   40 GB
Tốc độ in   30 trang/phút   35 trang / phút
Cổng kết nối   USB 2.0   USB 2.0
Khay giấy tích hợp   2 khay 500 tờ   2 khay 500 tờ
Điện áp sử dụng   220v/50hz/1pha   596 x 640 x 1,114.5mm
Công suất tiêu thụ   1920   1920
Kích thước   596 x 640 x 1,114.5mm   596 x 640 x 1,114.5mm
Trong lượng   65 kg   65 kg
Bảo hành   12 tháng   12 tháng
Xuất xứ   Trung Quốc   Trung Quốc
Giá trước VAT   68,250,000   75,600,000
         
Tên sản phẩm   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 3060ST   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 2060ST
Mã sản phẩm   3060ST   2060ST
Chức năng   Copy + In mạng + Scan màu   Copy + In mạng + Scan màu
Khổ giấy tối đa   Khổ A3   Khổ A3
In 2 mặt   Tích hợp sẵn   Tích hợp sẵn
Chia bộ bản in   Tích hợp sẵn   Tích hợp sẵn
Bộ nạp và đảo bản gốc   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
In từ máy tính   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
Scan ảnh vào máy tính   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
Gửi và nhận fax   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
Độ phân giải   600 x 600 dpi   600 x 600 dpi
Bộ nhớ   1 GB   1 GB
Ổ cứng   40 GB   40 GB
Tốc độ in   30 trang/phút   25 trang/phút
Cổng kết nối   USB 2.0, Ethernet (LAN)   USB 2.0, Ethernet (LAN)
Khay giấy tích hợp   2 khay 500 tờ   2 khay 500 tờ
Điện áp sử dụng   220v/50hz/1pha   220v/50hz/1pha
Công suất tiêu thụ   1920   1920
Kích thước   596 x 640 x 1,114.5mm   596 x 640 x 1,114.5mm
Trong lượng   65 kg   65 kg
Bảo hành   12 tháng   12 tháng
Xuất xứ   Trung Quốc   Trung Quốc
Giá trước VAT   79,800,000   80,850,000
         
Tên sản phẩm   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 4070DC    Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 4070CP
Mã sản phẩm   4070DC   4070CP
Chức năng   Copy + In mạng + Scan màu   Copy + In mạng + Scan màu
Khổ giấy tối đa   Khổ A3   Khổ A3
In 2 mặt   Gắn thêm   Tích hợp sẵn
Chia bộ bản in   Tích hợp sẵn   Tích hợp sẵn
Bộ nạp và đảo bản gốc   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
In từ máy tính   Tùy chọn / Gắn thêm   Kèm theo / tích hợp sẵn
Scan ảnh vào máy tính   Tùy chọn / Gắn thêm   Tùy chọn / Gắn thêm
Gửi và nhận fax   Tùy chọn / Gắn thêm   Tùy chọn / Gắn thêm
Độ phân giải   600 x 600 dpi   600 x 600 dpi
Bộ nhớ   1 GB   1 GB
Ổ cứng   40 GB   40 GB
Tốc độ in   45 trang/phút   45 trang/phút
Cổng kết nối   USB 2.0   USB 2.0, Ethernet (LAN)
Khay giấy tích hợp   2 khay 500 tờ   2 khay 500 tờ
Điện áp sử dụng   220v/50hz/1pha   220v/50hz/1pha
Công suất tiêu thụ   2200   2200
Kích thước   640 x 693 x 1,116 mm   640 x 693 x 1,116 mm
Trong lượng   73 kg   73 kg
Bảo hành   12 tháng   12 tháng
Xuất xứ   Trung Quốc   Trung Quốc
Giá trước VAT   91,350,000   100,800,000
         
Tên sản phẩm   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 5070DC   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 4070CPS
Mã sản phẩm   5070DC   4070CPS
Chức năng   Copy + In mạng + Scan màu   Copy + In mạng + Scan màu
Khổ giấy tối đa   Khổ A3   Khổ A3
In 2 mặt   Gắn thêm   Tích hợp sẵn
Chia bộ bản in   Tích hợp sẵn   Tích hợp sẵn
Bộ nạp và đảo bản gốc   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
In từ máy tính   Tùy chọn / Gắn thêm   Kèm theo / tích hợp sẵn
Scan ảnh vào máy tính   Tùy chọn / Gắn thêm   Kèm theo / tích hợp sẵn
Gửi và nhận fax   Tùy chọn / Gắn thêm   Tùy chọn / Gắn thêm
Độ phân giải   600 x 600 dpi   360 x 360 dpi
Bộ nhớ   1 GB   1 GB
Ổ cứng   40 GB   40 GB
Tốc độ in   55 trang /phút   45 trang/phút
Cổng kết nối   USB 2.0, Ethernet (LAN)   USB 2.0, Ethernet (LAN)
Khay giấy tích hợp   2 khay 550 tờ   2 khay 500 tờ
Điện áp sử dụng   220v/50hz/1pha   220v/50hz/1pha
Công suất tiêu thụ   2200   2200
Kích thước   640 x 693 x 1,116 mm   640 x 693 x 1,116 mm
Trong lượng   73 kg   73 kg
Bảo hành   12 tháng   12 tháng
Xuất xứ   Trung Quốc   Trung Quốc
Giá trước VAT   102,900,000   117,600,000
         
Tên sản phẩm   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 5070CPS   Photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 6080DD
Mã sản phẩm   5070CPS   6080DD
Chức năng   Copy + In mạng + Scan màu   Copy + In mạng + Scan màu
Khổ giấy tối đa   Khổ A3   Khổ A3
In 2 mặt   Tích hợp sẵn   Gắn thêm
Chia bộ bản in   Tích hợp sẵn   Tích hợp sẵn
Bộ nạp và đảo bản gốc   Kèm theo / tích hợp sẵn   Kèm theo / tích hợp sẵn
In từ máy tính   Kèm theo / tích hợp sẵn   Tùy chọn / Gắn thêm
Scan ảnh vào máy tính   Kèm theo / tích hợp sẵn   Tùy chọn / Gắn thêm
Gửi và nhận fax   Tùy chọn / Gắn thêm   Tùy chọn / Gắn thêm
Độ phân giải   600 x 600 dpi   600 x 600 dpi
Bộ nhớ   1 GB   2 GB
Ổ cứng   40 GB   160 GB
Tốc độ in   55 trang /phút   65 trang/phút
Cổng kết nối   USB 2.0, Ethernet (LAN)   USB 2.0
Khay giấy tích hợp   2 khay 500 tờ   4 khay giấy 3850 tờ
Điện áp sử dụng   220v/50hz/1pha   220v/50hz/1pha
Công suất tiêu thụ   2200   1650
Kích thước   640 x 693 x 1,116 mm   640 x 693 x 1,116 mm
Trong lượng   73 kg   195 kg
Bảo hành   12 tháng   12 tháng
Xuất xứ   Trung Quốc   Trung Quốc
Giá trước VAT   144,900,000   245,700,000

 

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình thường           Tốt