Ram Kingston

Ram Kingston

700.000
Sản phẩm Giá VND
PC Ram Kingston 4GB DDR4 2666 700.000
PC Ram Kingston 8GB DDR4 2666 1.100.000
PC Ram Kingston 8GB DDR4 2400 1.100.000
PC Ram Kingston 16GB DDR4 2666 2.300.000
PC Ram Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2666 1.200.000
PC Ram Kingston HyperX Fury 32(2x16)GB DDR4 2666 4.950.000
Laprop Ram Kingston 8GB DDR4 2666 1.200.000
Laprop Ram Kingston 4GB DDR4 2400 800.000
Laprop Ram Kingston 8GB DDR4 2400 1.450.000

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại