SYMC NETBACKUP 7.6

Nhà sản xuất: Symantec

Mã sản phẩm: SYMC NETBACKUP

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 270.000.000đ
Giá chưa có VAT: 270.000.000đ
Số lượng:

 BẢNG GIÁ : Phần mềm Symantec >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavietnam.vn để có giá tốt hơn!  

NETBACKUP 7.6 ENTERPRISE SERVER         Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 1 STD LIC EXPRESS BAND S 270,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 2 STD LIC EXPRESS BAND S 360,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 3 STD LIC EXPRESS BAND S 500,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 4 STD LIC EXPRESS BAND S 760,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 1 INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 75,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 2 INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 90,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 3 INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 120,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 4 INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 180,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 1 STD LIC EXPRESS BAND S 150,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2 STD LIC EXPRESS BAND S 170,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3 STD LIC EXPRESS BAND S 240,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 4 STD LIC EXPRESS BAND S 345,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 1 INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 150,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2 INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 160,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3 INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 245,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 4 INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 340,000,000
NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6         Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6 UNX 1 SERVER TIER 1 STD LIC EXPRESS BAND S 150,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6 UNX 1 SERVER TIER 2 STD LIC EXPRESS BAND S 195,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6 UNX 1 SERVER TIER 3 STD LIC EXPRESS BAND S 250,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6 UNX 1 SERVER TIER 4 STD LIC EXPRESS BAND S 400,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 1 STD LIC EXPRESS BAND S 85,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2 STD LIC EXPRESS BAND S 98,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3 STD LIC EXPRESS BAND S 125,000,000
SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 4 STD LIC EXPRESS BAND S 180,000,000
NETBACKUP SERVER 7.6         Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 1 STD LIC EXPRESS BAND S 120,000,000
SYMC NETBACKUP SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 2 STD LIC EXPRESS BAND S 155,000,000
SYMC NETBACKUP SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 3 STD LIC EXPRESS BAND S 205,000,000
SYMC NETBACKUP SERVER 7.6 UNX 1 SERVER TIER 4 STD LIC EXPRESS BAND S 310,000,000
SYMC NETBACKUP SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 1 STD LIC EXPRESS BAND S 65,000,000
SYMC NETBACKUP SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2 STD LIC EXPRESS BAND S 68,000,000
SYMC NETBACKUP SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3 STD LIC EXPRESS BAND S 98,000,000
SYMC NETBACKUP SERVER 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 4 STD LIC EXPRESS BAND S 150,000,000
NETBACKUP CLIENT 7.6 APP & DATABASE         Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.6 UNX 1 SERVER TIER 1 STD LIC EXPRESS BAND S 155,000,000
SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.6 UNX 1 SERVER TIER 2 STD LIC EXPRESS BAND S 220,000,000
SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.6 UNX 1 SERVER TIER 3 STD LIC EXPRESS BAND S 320,000,000
SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.6 UNX 1 SERVER TIER 4 STD LIC EXPRESS BAND S 455,000,000
SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 1 STD LIC EXPRESS BAND S 45,000,000
SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2 STD LIC EXPRESS BAND S 60,000,000
SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3 STD LIC EXPRESS BAND S 68,000,000
SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.6 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 4 STD LIC EXPRESS BAND S 98,000,000
NETBACKUP STANDARD CLIENT 7.6         Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP STANDARD CLIENT 7.6 XPLAT 1 SERVER STD LIC EXPRESS BAND S 17,000,000
SYMC NETBACKUP STANDARD CLIENT 7.6 XPLAT 1 SERVER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 5,000,000
NETBACKUP DATA PROTECTION 7.6         Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 90,000,000
SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 7.6 XPLAT PER DRIVE INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 40,000,000
NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 7.6         Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 7.6 XPLAT PER DRIVE STD LIC EXPRESS BAND S 90,000,000
SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 7.6 XPLAT PER DRIVE INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 25,000,000
NETBACKUP SHARED STORAGE OPTION 7.6 Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP OPTION SHARED STORAGE OPTION 7.6 XPLAT 1 DRIVE STD LIC EXPRESS BAND S 68,000,000
SYMC NETBACKUP OPTION SHARED STORAGE OPTION 7.6 XPLAT 1 DRIVE INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 16,000,000
NETBACKUP PLATFORM 7.6         Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE EDITION 7.6 XPLAT 1 FRONT END TB STD LIC EXPRESS BAND S 355,000,000
SYMC NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE EDITION 7.6 XPLAT 1 FRONT END TB INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S 90,000,000
MEDIA KIT 7.6         Giá dự toán vnd
SYMC NETBACKUP 7.6 XPLAT EN MEDIA 1,500,000

 

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình thường           Tốt