Server HPE DL380 Gen10

Server HPE DL380 Gen10

75.300.000
Server Giá VND

HPE DL380 Gen10 8SFF

Xeon-S 4108 (1.8GHz/8Cores/11MB), 16GB RAM(1x16GB), SA P408i-a SR, 96W Batt, Nic 331i, 1x500W PS, Rail Kit, Rack2U, 3Y WTY_868703-B21

75,300,00

HPE DL380 Gen10 8SFF

Xeon-S 4110(2.1GHz, 8Core, 85W), 16GB RAM, SA P408i-a SR, 96W Batt, 500W PS, Rail Kit, Rack2U, 3Y Wty_867959-B21

78,800,000

HPE DL380 Gen10 8SFF

Xeon-S 4114(2.2, 10GHz, 10Core, 85W), 16GB RAM, SA P408i-a SR, 96W Batt, 500W PS, Rail Kit, Rack2U, 3Y Wty_867959-B21

94,600,000

HPE DL380 Gen10 8SFF

Xeon-S 4116(2.1GHz, 12Core, 85W), 16GB RAM, SA P408i-a SR, 96W Batt, 500W PS, Rail Kit, Rack2U, 3Y Wty_867959-B21

 108,200,000

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại