Bảng giá Sản phẩm TP-LINK

Nhà sản xuất: TP-LINK

Mã sản phẩm: TP-LINK

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 300.000đ
Giá chưa có VAT: 300.000đ
Số lượng:

BẢNG GIÁ  Sản phẩm TP-Link >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavietnam.vn để có giá tốt hơn!  

Part Number Description Giá trước VAT
     
TL-WN821N 300Mbps Wireless N USB Adapter, Atheros, 2T2R, 2.4Ghz, 802.11n/g/b ,Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering ,QSS button, Supports Windows 2000 / XP / Vista / 7 215,000
TL-WN823N 300Mbps Mini Wireless N USB Adapter , Supports Soft AP function for Wireless Internet Sharing , Supports 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK security , Supports Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit ,  215,000
TL-WN727N 150Mbps Wireless N USB Adapter , 2.4GHz, Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK , Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) ,  120,000
TL-WN722N 150Mbps High Gain Wireless USB Adapter , High gain external antenna , QSS button , Supports 64/128 WEP, WPA /WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES), Windows 7, Windows Vista, XP, 2000 . 190,000
TL-WN723N 150Mbps Mini Wireless N USB Adapter , Mini Size, Realtek, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,Wireless MAC Filtering , QSS button, Supports Windows XP / Vista / 7 125,000
TL-WN725N 150Mbps wireless N Nano USB adapter , Supports 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), supports IEEE 802.1X , Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) 160,000
TL-WN822N 300Mbps High Gain Wireless N USB Adapter, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,  QSS button, autorun utility, elegant desktop housing,  USB extension cable, 2 fixed antennas 325,000
     
TL-WDN3200 N600 Wireless Dual Band USB Adapter, Ralink, 2T2R, 300Mbps + 300Mbps at 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n 385,000
TL-WDN4800 450Mbps Wireless N Dual Band PCI Express Adapter, Atheros, 3T3R, Supports dual-band, 2.4GHz or 5GHz , compatible with 802.11a/b/g/n, Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x , with 3 x 2dBi detachable antennas 870,000
     
TL-WN951N 300Mbps Advanced wireless N PCI Adapter, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, with 3 detachable antennas 525,000
TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 detachable antennas  290,000
TL-WN851ND 300Mbps Wireless N PCI Adapter , Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Support 64/128 bit WEP, WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering , Supports Windows 2000 / XP / Vista / 7 ,  2 detachable antennas  300,000
TL-WN751N 150Mbps Wireless N PCI Adapter , Atheros, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Support 64/128 bits WEP
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) , Supports Windows 2000 / XP / Vista / 7 , 1 Fixed antenna
185,000
TL-WN751ND 150Mbps Wireless N PCI Adapter , Atheros, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Support 64/128 bits WEP
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) , Supports Windows 2000 / XP / Vista / 7 , 1 detachable antenna
265,000
TL-WN781ND 150Mbps Wireless PCI Express Adapter , Atheros, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Supports 64/128 WEP, WPA /WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES) , Supports Windows 2000 / XP / Vista / 7 , 1 detachable antenna 150,000
     
ARCHER C7 AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router, Atheros, 300Mbps at 2.4Ghz + 450Mbps at 5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 4-port Gigabit Switch, Wireless On/Off and WPS button, 2 USB ports, 3 external antennas 2,650,000
Archer C5 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router, Atheros, 300Mbps at 2.4Ghz + 867Mbps at 5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 4-port Gigabit Switch, Wireless On/Off and WPS button, 2 USB ports, 3 external antennas 2,380,000
Archer C2 AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router, Atheros, 300Mbps at 2.4Ghz + 433Mbps at 5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 4-port Gigabit Switch, Wireless On/Off and WPS button, 1 USB ports, 2 external antennas 1,320,000
Archer C20i AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router, Atheros, 300Mbps at 2.4Ghz + 450Mbps at 5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 4-port Gigabit Switch, Wireless On/Off and WPS button, 1 USB ports, 3 internal antennas 1,070,000
TL-WDR4300 N750 Wireless Dual Band Gigabit Router, Atheros, 300Mbps at 2.4Ghz + 450Mbps at 5Ghz, 802.11a/b/g/n, 4-port Gigabit Switch, Wireless On/Off and WPS button, 2 USB ports, 3 external antennas 1,600,000
TL-WDR3600 N600 Wireless Dual Band Gigabit Router, Atheros, 300Mbps at 2.4Ghz + 300Mbps at 5Ghz, 802.11a/b/g/n, 4-port Gigabit Switch, Wireless On/Off and WPS button, 2 USB ports, 2 external antennas 1,200,000
TL-WDR3500 N600 Wireless Dual Band Router, Atheros, 300Mbps at 2.4Ghz + 300Mbps at 5Ghz, 802.11a/b/g/n, 4-port 10/100Mbps switch, Wireless On/Off and WPS button, 1 USB Port, 2 external antennas 1,130,000
TL-WR2543ND 450Mbps Dual band Wireless N Gigabit Router, Atheros, 2.4GHz/5GHz Selectable, 802.11a/b/g/n, Built-in 4-port Gigabit Switch, 1 usb port, 1 10/100/1000Mbps WAN Port , Support Samba/FTP/Media Server/Printer Connection , 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK,3 detachable dual band antennas . 2,190,000
     
TL-WR1043ND Ultimate wireless N Gigabit Router, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Gigabit Switch,  1 Gigabit WAN port , Supports 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , 1 usb port, QSS button ,Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7,  3 detachable antennas . 1,350,000
     
TL-WR1042ND 300Mbps Wireless N Gigabit Router, Realtek, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Gigabit Switch, 1 usb port, Wireless On/Off button, with 2 detachable antennas 1,250,000
TL-WR842ND 300Mbps Multi-function Wireless N Router, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, 1 WAN Port ,1 USB port, 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Up to 4 SSIDs support multiple wireless networks with different SSIDs and passwords, with 2 detachable antennas 699,000
TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, 1 WAN port, Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , QSS button , Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 2 fixed antennas 470,000
TL-WR841ND 300Mbps Wireless N Router,  2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, 1 WAN port, 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , QSS button , Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 2 detachable antennas . 475,000
TL-WR840N 300Mbps Wireless N Router, Broadcom, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, with 2 internal antennas 310,000
TL-WR940N 300Mbps Advanced wireless N Router, Atheros, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, 1 WAN PORT  , S/p 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , S/p NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. with 3 fixed antennas 700,000
TL-WR941ND 300Mbps Wireless N Router , Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, 1 WAN port , Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , QSS button , Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 3 detachable antennas . 775,000
TL-WR841HP 300Mbps Wireless N Router high power, Realtek, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch, with 2 detachable antennas, Enhanced Wi-Fi signal cuts through walls and obstacles 680,000
TL-WR702N 150Mbps Wireless N Mini Pocket AP Router, Atheros, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 1 WAN/LAN Port, 1 Micro USB port, Internal Antenna, Outside AC adapter , S/p 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK ,  NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux 330,000
TL-WR741ND 150Mbps Wireless N Router , Atheros, 1T1R, 2.4GHz, compatible with 802.11n/g/b,Built-in 4-port Switch, 1 WAN port, Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK ,QSS button , Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 1 detachable antenna 375,000
TL-WR720N 150Mbps Wireless N Router , 2 x 10/100Mbps LAN Ports
1 x 10/100Mbps WAN Port , 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
275,000
TL-WR740N 150Mbps Wireless N Router , Atheros, 1T1R, 2.4GHz, compatible with 802.11n/g/b, Built-in 4-port Switch,1 WAN port , Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , QSS button , Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 1 fixed antenna 335,000
     
TD-8840T ADSL2+ Modem Router , 4 ethernet ports ADSL2+ router with bridge and NAT router, Trendchip, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A, with ADSL spliter,Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Built-in 4-port Switch , 1 RJ11 Port . 325,000
TD-8817 ADSL2+ Ethernet/USB Modem Router , 1 ethernet port , 1 RJ11 Port and 1 USB port ADSL2+ router with bridge and NAT router, Trendchip, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A, with ADSL spliter , Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7. 240,000
     
TD-W8151N 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router , High speed DSL modem, 1-port NAT router and wireless N access point in one device , 1 x RJ11 DSL Port , 1 x 10/100Mbps RJ45 Port , Wireless N speed up to 150Mbps makes it great for online gaming, Internet call and video streaming , Wireless Security Provides 64/128-bit WEP , WPA-PSK/WPA2-PSK , TKIP/AES encryption security . 530,000
TD-W8901N 4-port 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A, with ADSL splitter, 802.11n/g/b, 1 fix antenna 560,000
TD-W8951ND 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router ,4 RJ45 Ports , 1 RJ11 Port , Trendchip+Ralink chipset, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A, with ADSL splitter, 802.11n/g/b, Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 1 detachable antenna 599,000
TD-W8968 4-port 300Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router, 1 USB 2.0 Port for storage sharing/FTP server/Media server/Print server, Trendchip+Ralink, Annex A, with ADSL splitter, 802.11n/g/b, 2 detachable antennas. 795,000
TD-W8961ND 300Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router , 4 RJ45 Ports , 1 RJ11 Port , Trendchip+Ralink chipset, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A, with ADSL splitter, 802.11n/g/b, Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7 , 2 detachable antennas  765,000
TD-W8961N 300Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router , 4 RJ45 Ports , 1 RJ11 Port , Trendchip+Ralink chipset, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A, with ADSL splitter, 802.11n/g/b, Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7 , 2 fix antennas 696,000
     
TL-MR3420 300Mbps Wireless N 3G Router, Compatible with UMTS/HSPA/EVDO USB modem,  3G/WAN failover, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 1 WAN Port, 4 LAN Ports, Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7 , 2 detachable antennas 755,000
TL-MR3220 150Mbps Wireless Lite N 3G Router, USB 2.0 Compatible with UMTS/HSPA/EVDO USB modem, 3G/WAN failover, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 1 WAN Port, 4 LAN Ports, Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK ,Supports Windows 2000, XP, Vista™ or Windows 7 , 1 detachable antennas . 575,000
     
TL-MR3020 150Mbps Portable 3G Wireless N Router, 1 10/100Mbps WAN/LAN Port, USB 2.0 Port for 3G modem ,Compatible with UMTS/HSPA/EVDO USB modem, 3G/WAN failover, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 3G Router, Travel Router (AP), WISP Client Router ,Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering 505,000
TL-MR3040 150Mbps Portable 3G/3.75G Battery Powered Wireless N Router, Compatible with UMTS/HSPA/EVDO USB modem, 3G/WAN failover, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Internal antenna,2000mAh battery 770,000
TL-M5350 150Mbps Portable 3G/3.75G Battery Powered Wireless N Router, HSPA+ supported with up to 21.6Mbps download and 5.76Mbps upload speeds, Supports up to 10 users simultaneously, 3G/WAN failover, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Internal antenna,2000mAh battery 1,490,000
TL-MA260 3G USB, Up to 21Mbps download and 5.76Mbps upload (Network Type: WCDMA), Micro SD card slot for up to 32GB of optional storage, Internal antenna, Provides HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/GPRS/GSM/EDGE network support 680,000
     
TL-PS110U Single USB2.0 port fast ethernet Print Server, supports E-mail Alert, Internet Printing Protocol (IPP) SMB and POST (Power On Self Test), print job log 750,000
TL-PS310U Single USB2.0 port MFP Print and Storage server, compatible with most of MFP( Multi-function printer) and USB storage devices, supports 4-port USB hub extension, supports POST (Power On Self Test) and Firmware upgrade 895,000
     
TL-WA701ND 150Mbps Wireless N Access Point, Atheros, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Passive PoE Supported, QSS Push Button, AP/Client/Bridge/Repeater,Multi-SSID, WMM, Ping Watchdog, SSID Enable/Disable MAC Address Filter 64/128/152-bit WEP Encryption WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption , with One 4dBi Detachable Omni Directional Antenna (RP-SMA) , Up to 30 meters PoE is supported 525,000
TL-WA801ND 300Mbps Advanced Wireless N Access Point, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Passive PoE Supported, QSS Push Button, AP/Client/Bridge/Repeater,Multi-SSID, WMM, Ping Watchdog, with 2 4dbi detachable Antenna 690,000
TL-WA901ND 300Mbps Advanced Wireless N Access Point, Atheros, 3T3R, One 10/100M Ethernet Port(RJ45) , 2.4GHz, 802.11n/g/b, Passive PoE Supported, QSS Push Button, AP/Client/Bridge/Repeater,Multi-SSID, WMM, Ping Watchdog,64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK with 3 4dbi detachable Antenna 870,000
TL-WA7210N Outdoor 2,4GHz 150Mbps High power Wireless Access Point, WISP Client Router, up to 27dBm, Atheros, 2,4Ghz 802.11a/n, High Sensitivity, Integrated 15dBi directional antenna, Weather proof, Passive PoE 1,170,000
TL-WA7510N 5GHz 150Mbps Outdoor Wireless Access Point , wireless speed up to 150Mbps , Complies with IEEE 802.11a/n , Outdoor weatherproof and 4000V lightning/15KV ESD protection design , 15dBi dual-polarized antenna to build long distance Wi-Fi connection , Up to 60 meters (200 feet) of flexible deployment with included Power over Ethernet Injector, 1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port (Auto MDI/MDIX, PoE) , 1 External Reverse SMA Connector , 1 Grounding Terminal , SSID Enable/Disable , MAC Address Filter , 64/128/152-bit WEP Encryption , WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption , 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. 1,450,000
     
TL-SG1005D 5-port Desktop Gigabit Switch, 5 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case 410,000
TL-SG1008D 8-port Desktop Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case 585,000
TL-SG1016D 16-port Gigabit Desktop/Rackmount Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case 1,800,000
TL-SG1024D 24-port Gigabit Desktop/Rachmount Switch, 24 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case    2,230,000
TL-SG1024 24-port Gigabit Rachmount Switch, 24 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case    1,940,000
TL-SG1048 48-port Gigabit Desktop/Rachmount Switch, 48 10/100/1000M RJ45 ports, 19-inch steel case    6,450,000
     
TL-SF1005D 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch, Supports AUTO Negotiation , Auto MDI / MDIX , Green Ethernet technology saves the power up to 70% , Auto-Uplink Every Port , Plastic case, desktop or wall-mounting design 135,000
TL-SF1008D 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch , Supports AUTO Negotiation , Auto MDI / MDIX , Green Ethernet technology saves the power up to 70% , Auto-Uplink Every Port , Plastic case, desktop or wall-mounting design. 169,000
TL-SF1016D 16-Port 10/100Mbps Desktop Switch ,  Supports AUTO Negotiation , Auto MDI / MDIX , Green Ethernet technology saves the power up to 70% , Auto-Uplink Every Port , Plastic case, desktop or wall-mounting design. 520,000
TL-SF1016DS 16-port 10/100M Switch, 16 10/100M RJ45 ports, 13-inch steel case 650,000
TL-SF1024D 24-Port 10/100Mbps Switch / 13-inch steel case , Supports MAC address self-learning and auto MDI/MDIX , saves power up to 75% 860,000
TL-SF1024 24-port 10/100M Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case , Innovative energy-efficient technology saves power up to 40% , Supports MAC address self-learning and auto MDI/MDIX 1,040,000
TL-SL1226 24-Port 10/100Mbps + 2-Port Gigabit Switch , 24 10/100M RJ45 ports + 2 10/100/1000M RJ45 ports , Innovative energy-efficient technology saves power up to 60% , Supports IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode . 1,350,000
TL-SF1048 48-Port 10/100Mbps Rackmount Switch , Standard 19-inch rack-mountable steel case  , Supports MAC address self-learning and auto MDI/MDIX , Innovative energy-efficient technology saves power up to 50% . 2,400,000
     
TL-ER5120 5-port Gigabit Multi-WAN Load Balance Router for Small and Medium Business, including 3 Configurable WAN/LAN Ports, 1 Hardware DMZ port, support maximal 4 WAN ports, Load Balance, Advanced Firewall, Bandwidth Control, PPPoE Server, IM/P2P blocking, Port Mirror, DDNS, UPnP, Port VLAN, VPN pass-through 4,300,000
TL-ER6120 SafeStream™ Gigabit Dual-WAN VPN Router,2 Gigabit WAN ports+2 Gigabit LAN ports+1 Gigabit LAN/DMZ port, up to 100 IPsec VPN Tunnels, 32 PPTP VPN tunnels and 32 L2TP VPN tunnels, Intelligent Load Balance, Link Backup, IM/P2P Application Blocking, Guarantee & Limited Bandwidth, URL/Keywords Filtering, Static Routing, RIP v1/v2, DoS/DDoS Defense, PPPoE Server, Port VLAN, Port Mirror 6,000,000
TL-SL5428E JetStream™ 24+4G Gigabit-Uplink Managed Switch, 24 10/100Mbps RJ45 ports, 4 Gigabit RJ45 ports with 2 combo SFP slots, Port/Tag/Voice/MAC/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q(Double VLAN), GVRP, MVR, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL(240 entries), IP Clustering, Port  Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON 6,500,000
TL-SG3216 JetStream™ 16-port Pure-Gigabit L2 Managed Switch, 16 10/100/1000Mbps RJ45 ports including 2 combo SFP  slots, Port/Tag/MAC/Voice/Protocol-based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4 Traffic Classification/ Priority Management, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON 5,300,000
TL-SG3424 JetStream™ 24-port Pure-Gigabit L2 Managed Switch, 24 10/100/1000Mbps RJ45 ports including 4 combo SFP slots, Port/Tag/MAC/Voice/Protocol-based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4Traffic Classification/ Priority Management, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON 6,500,000
TL-SG2216 16-port Pure-Gigabit Smart Switch, 16 10/100/1000Mbps RJ45 ports including 2 combo SFP  slots, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P Qos, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON 4,200,000
TL-SL3428 24+4G Gigabit-Uplink Managed Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 2 10/100/1000M RJ45 ports, 2 SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, Port Mirror/Trunking, Port/Tag-based VLAN, Spanning Tree, 802.1X, IGMP Snooping, Console, Telnet, Web-based and SNMP management 4,900,000
TL-SL2210 8+2G Gigabit-Uplink Web Smart Switch, 8 10/100M RJ45 ports, 1 10/100/1000M RJ45 ports, 1 SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, Port/Tag-based VLAN, MAC address Binding, Priority, Port Mirror/Trunking, VCT, Web-based configuration 1,650,000
TL-SL2428 24+4G Gigabit-Uplink Web Smart Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 2 10/100/1000M RJ45 ports, 2 SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, Port/Tag-based VLAN, MAC address Binding, Priority, Port Mirror/Trunking, VCT, Web-based configuration 3,500,000
     
TF-3200 10/100M PCI Network Interface Card, IC Plus IP100A chip, RJ45 port, driver CD, retail package, without Bootrom socket  72,000
     
TG-3468 32-bit Gigabit PCIe Network Adapter, Realtek RTL8168B, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDIX 219,000
TG-3269 10/100/1000Mbps PCI Adapter , 32bit Gigabit PCI Network Adapter, RealTek RTL8169SC, Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX 199,000
     
TL-PA2010KIt AV200 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit, Ultra Compact Size, 200Mbps Powerline Datarate,  100Mbps Fast Ethernet, HomePlug AV, Green Powerline,  Plug and Play, Twin Pack  740,000
TL-PA251 AV200+ Multi-Streaming Powerline Adapter with AC Pass Through , 10/100Mbps Ethernet Port , Power Socket , Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux 852,000
     
TL-R470T+ 5-port Multi-Wan Router for Small Office and Net Cafe, Configurable Ports up to 4 Wan ports, Load Balance, Advanced firewall, Port Bandwidth Control, Port Mirror, DDNS, UPnP, VPN pass-through 690,000
TL-R480T+ 5-port Multi-Wan Router for Small and Medium Business, Configurable WAN/LAN Ports up to 4 Wan ports, 400MHz Networks Processor, Load Balance, Advanced firewall, Port Bandwidth Control, Port Mirror, DDNS, UPnP, VPN pass-through 1,180,000
     
TL-R600VPN SafeStream™  Gigabit Broadband VPN Router,  1 Gigabit  WAN port + 4 Gigabit LAN ports, 20 IPsec VPN Tunnels, 16 PPTP VPN tunnels and 16 L2TP VPN tunnels , Dial-on-demand, SPI Firewall, ,IP&MAC Binding, Bandwidth Control, Parental control, DDNS, UPnP, 802.1X, DHCP, DMZ host 1,650,000

 

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình thường           Tốt