Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

STORAGE IBM

200.000.000đ Trước thuế: 200.000.000đ
0

BẢNG GIÁ : STORAGE IBM  >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavietnam......

(DVD + POWER + NIC + Other) For Server HP

1.700.000đ Trước thuế: 1.700.000đ
0

 BẢNG GIÁ : DVD + POWER Server HP >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavie.....

CPU For Server Dell

8.900.000đ Trước thuế: 8.900.000đ
0

BẢNG GIÁ : CPU Server DELL >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavietnam.vn để c.....

CPU Server HP

15.040.000đ Trước thuế: 15.040.000đ
0

 BẢNG GIÁ : CPU Server HP >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavietnam.vn .....

CPU Server IBM

12.140.000đ Trước thuế: 12.140.000đ
0

BẢNG GIÁ : CPU Server IBM  >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavietnam.vn.....

HDD For Server Dell

2.920.000đ Trước thuế: 2.920.000đ
0

 BẢNG GIÁ : HDD Server DELL >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktaviet.....

HDD Server HP

3.700.000đ Trước thuế: 3.700.000đ
0

 BẢNG GIÁ : HARD DISK Server HP >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@kta.....

HDD Server IBM

3.040.000đ Trước thuế: 3.040.000đ
0

 BẢNG GIÁ : HDD Server IBM  >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktaviet.....

RAM Server Dell

2.300.000đ Trước thuế: 2.300.000đ
0

 BẢNG GIÁ : RAM Server DELL >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktaviet.....

RAM Server HP

1.600.000đ Trước thuế: 1.600.000đ
0

BẢNG GIÁ : RAM Server HP >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavietnam.vn để có .....

RAM Server IBM

2.080.000đ Trước thuế: 2.080.000đ
0

BẢNG GIÁ : RAM Server IBM  >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavietnam.vn.....

STORAGE: Dell PowerVaull LTO·5 & LTO·6

75.000.000đ Trước thuế: 75.000.000đ
0

BẢNG GIÁ : DELL STORAGE >>> Liên hệ: 0908017988 hoặc email: toan@ktavietnam.vn để.....