Bộ chia tín hiệu

Bộ chia tín hiệu

Liên hệ
Bộ chia 1 DVI ra 2/4/8 DVI
Bộ chia 1 VGA ra 2,4,8 VGA
Bộ chia 1 HDMI ra 2,4,8 HDMI
Bộ chia 1 USB ra 4,6,8 USB

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại