LINH KIỆN

 1. Chuột Microsoft

  350.000
 2. Chuột Genius

  80.000
 3. Chuột Fuhlen

  120.000
 4. Chuột Logitech

  150.000
 5. Nguồn Corsair

  900.000
 6. Nguồn Antec

  780.000
 7. VGA Galax

  1.980.000
 8. VGA Quadro

  3.050.000
 9. VGA Gigabyte

  2.380.000