TB VĂN PHÒNG

 1. Máy ảnh KTS Sony

  8.300.000
 2. Máy ảnh KTS Canon

  12.200.000
 3. Máy Scan Canon

  5.800.000
 4. Máy Scan HP

  6.800.000
 5. Máy Scan Kodak

  8.000.000
 6. Máy Scan Plustek

  2.600.000
 7. Máy Scan Fujitsu

  6.900.000
 8. Máy kiểm kho

  8.500.000