Red Hat Enterprise

Red Hat Enterprise

35.000.000
Phần mềm Red Hat Giá VND
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium 83,500,000
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard 54,000,000
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 35,000,000
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Up to 4 guests) 49,500,000
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Unlimited guests) 82,500,000
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Up to 1 guest) 65,500,000
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Up to 4 guests) 100,000,000
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Unlimited guests) 162,000,000
Và nhiều phần mềm Red Hat khác...  

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại