SketchUp Pro

SketchUp Pro

7.100.000
SketchUp Pro 2019 Commercial New Single User 16,500,000đ
SketchUp Pro 2019 Commercial New Network 43,800,000đ
Giá license SketchUp là tổng của 2 phần: Key + Gói M&S
- Key có thời hạn vĩnh viễn
- Gói M&S có hạn 1 năm: cần gia hạn hàng năm.
• Sau 1 năm, quá 30 ngày mới gia hạn thì phải thêm phí kích hoạt lại M&S.
• Đến năm thứ 3 không gia hạn M&S thì không thể kích hoạt, phải mua license mới nếu muốn cập nhật phần mềm.
SketchUp Pro bundle Commercial New Single User Annual Subscription (mua thuê hàng năm) 7,100,000đ
V-Ray Next for SketchUp Workstation (License vĩnh viễn) 18,900,000đ
V-Ray Next for SketchUp Workstation (License mua thuê hàng năm) 8,350,000đ

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !
 

Sản phẩm cùng loại