Switch Aruba 2530

Switch Aruba 2530

8.400.000
Part # Sản phẩm Giá VND
J9774A Switch Aruba 2530 8G PoE+ 9,500,000
J9773A Switch Aruba 2530 24G PoE+ 23,800,000
J9772A Switch Aruba 2530 48G PoE+ 38,200,000
J9777A Switch Aruba 2530 8G 8,600,000
J9776A Switch Aruba 2530 24G 14,700,000
J9775A Switch Aruba 2530 48G 24,600,000
J9780A Switch Aruba 2530 8 PoE+ 8,400,000
J9779A Switch Aruba 2530 24 PoE+ 18,000,000
J9778A Switch Aruba 2530 48 PoE+ 32,000,000

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại