Switch Cisco SF200 - SG200

Switch Cisco SF200 - SG200

4.000.000
Part # Sản phẩm Giá VND
SG220-26-K9-EU SG220-26 26-Port Gigabit Smart Switch 6,100,000
SF220-24-K9-EU 24-port 10/100 Smart Switch 4,000,000
SF220-48-K9-EU SF220-48 48-Port 10/100 Smart Switch 7,300,000
SF250-24-K9-EU SF250-24 24-Port 10/100 Smart Switch 4,900,000
SF250-48-K9-EU SF250-48 48-port 10/100 Switch 7,800,000
SG250-08-K9-EU SG250-08 8-Port Gigabit Smart Switch 2,800,000
SG250-18-K9-EU SG250-18 18-Port Gigabit Smart Switch 6,600,000
SG250-26-K9-EU SG250-26 26-Port Gigabit Switch 7,900,000

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại