Switch HPE 1820

Switch HPE 1820

2.700.000
Part # Sản phẩm Giá VND
J9979A Switch HPE 1820 8G 2,700,000
J9982A Switch HPE 1820 8G PoE+ (65W) 4,600,000
J9980A Switch HPE 1820 24G 6,100,000
J9983A Switch HPE 1820 24G PoE+ (185W) 9,300,000
J9981A Switch HPE 1820 48G 12,700,000
J9984A Switch HPE 1820 48G PoE+ (370W) 20,500,000
JG913A Switch HPE 1620 24G 5,300,000
JG914A Switch HPE 1620 48G 10,600,000

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại