Switch Planet

Switch Planet

1.000.000
Switch Planet Giá VND
Switch Planet FNSW-1601 (16-Port 10/100) 1,000,000
Switch Planet FNSW-2401 (24-Port 10/100) 1,250,000
Switch Planet FNSW-4800 (48-Port 10/100) 2,400,000
Switch Planet GSW-1601 (16-Port 10/100/1000Mbps ) 1,850,000
Switch Planet GSW-2401 (24-Port 10/100/1000Mbps) 2,200,000
Switch Planet GSW-4800 (48-Port 10/100/1000Mbps) 6,800,000

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại