VGA Quadro

VGA Quadro

3.050.000
VGA Quadro P400 2Gb DDR5/64bit. Bảo hành 36T 3.050.000đ
VGA Quadro P620 2Gb DDR5/128bit. Bảo hành 36T 4.250.000đ
VGA Quadro P1000 4Gb DDR5/128bit. Bảo hành 36T 8.350.000đ
VGA Quadro P2000 5Gb DDR5/160bit. Bảo hành 36T 10.950.000đ
VGA Quadro P2200 5Gb DDR5/160bit. Bảo hành 36T 11.250.000đ
VGA Quadro P4000 8Gb DDR5/256bit. Bảo hành 36T 21.800.000đ
VGA Quadro RTX 4000 8Gb DDR6/256bit. Bảo hành 36T 24.500.000đ

Ghi chú: Liên hệ để có giá tốt !

Sản phẩm cùng loại